Свістунова М. І. Метадычная распрацоўка заняткаў па вучэбнай дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” з выкарыстаннем інфармацыйных тэхналогій і элементамі эўрыстычнага навучання
Опубликовано 28 июня 2021 в 12:00

(захаваны арыгінальны правапіс і пунктуацыя) 

ЦІ БЫЛІ РЭАЛІЗАВАНЫ МЭТЫ, ПАСТАЎЛЕННЫЯ ВАМІ НА ПАЧАТКУ ЗАНЯТКАЎ? КАЛІ НЕ, ТО ЧАМУ?

 • Яны будуць рэалізаваны, калі я дапішу тэкст пра факультэт
 • Мае мэты былі цалкам рэалізаваныя
 • так, былі. я жадала ўзнаць нешта новае, і так і атрымалася
 • Так, мне стала прасцей працаваць са слоўнiкамi.
 • Пастаўленныя мэты былі рэалізаваны: я атрымала новыя веды, даведалась пра новыя словы.
 • Да нас была данесена думка настаунiка. Толькi ад нас залежыть засвоiли мы гэты матэрыал цi не.
 • Да, я пашырыу́ свае веды па беларускай мове i меу́ магчымасць пераключыцца на больш творчую працу.
 • На маю думку усе мэты былi дасцiгнуты
 • Нет, я думала мы будем учиться правильно говорить, а не учить теорию.
 • Так, мэты, пастаўленные мной на пачатку заняткаў, былі рэалізаваны. Я падмацаваў свае валоданне беларускай лексікай ў рамках гэтай тэмы
 • Мэты, такія як ўспомніць беларускую мову і даведацца нешта новае, былі дасягнуты
 • Не, таму што не зрабіла ўсе патрэбныя заданні
 • Амаль што да.
 • я лічу так, бо я зрабіў усё тое, што запланаваў на гэты занятак

ШТО БЫЛО ДЛЯ ВАС НАЙБОЛЬШ ЦЯЖКІМ ПАДЧАС ВЫВУЧЭННЯ ТЭМЫ?

 • Нічога
 • Пераклад некаторых сказаў на беларускую мову, вывучэнне новых слоў (часцей навуковых тэрмінаў)
 • Усё была зразумела
 • Напiсанне тэксту пра хакера.
 • Sama mova
 • На маю думку, найбольш цяжкім было складанне навукова-папулярнага тэксту, бо для гэтага патрабуецца тлумачыць складаныя рэчы простымі словамі, а ў дадзеным выпадку яшчэ і тлумачыць гэта дзецям
 • Перевод на белорусский
 • Знайсцi матэрыял па тэме
 • Тлумачэнне некаторых тэрмінау
 • Адаптацыя тэхнічных азначэнняў для навукова-папулярнага тэксту
 • Было тяжкім толькі зноў размаўляць на беларускай мове
 • падчас цяжка было разумець тэхнічную лексіку, але неяк атрымалася
 • калі доўга не размаўляеш на мове, можа з'явіцца моўны бар'ер гэта і было невялікай праблемай
 • Напiсаць аб воблачным сховiшчы, бо гэтая тэма мне не спадабалася.
 • Сесць і выканаць заданне па гэтай тэме
 • Напiсанне КСР па тэме "Навошта унiверситэту нанаспадарожнiк?"
 • Не зрабіць арфаграфічных памылак. Найбольш цяжкiм быў пераклад некаторых слоў, якія мы не абмяркоўвалі на занятках
 • расказаць патрэбную інфармацыю коратка і простымі словамі
 • Иногда тяжело было читать лекцию, потому что она скучновата.
 • Спрабаваць найбольш проста патлумачыць даволі тяжкую для чытача тэму.
 • крэатыўнасць

З ДАПАМОГАЙ ЧАГО ВЫ ПЕРААДОЛЬВАЛІ ГЭТЫЯ ЦЯЖКАСЦІ?

 • Translation
 • З дапамогай слоўнікаў і інтэрнэт-рэсурсаў.
 • Сiла волі 💪
 • гугл, аднагрупнікі і разуменне сітуацыі па кантэксце
 • Незалік, калі я іх не выканаю
 • Iнтэрнэт i дадатковыя матэрыялы на партале
 • вiкiпедыя
 • Я не преодолел их, я выучил не всё, но часть.
 • з дапамогай мозгу, перакладчыка і інтэрнэту
 • не было цяжкасцей
 • Без дапамогі чаго-небудзь
 • Электронных лекций и Интернета
 • Дзякуючы дапамозе выкладчыка
 • З думакай аб пяспяхова выпалненай плану працы за семестр
 • Сiла волi i матывацыя.
 • С помощью одногруппников, которые напоминали о дедлайнах
 • Праглядваў лекцыйны матэрыял.
 • Я проста хацеў залік
 • Дапамога аднагрупнікаў
 • Шляхам актыўнай мазгавой дзейнасці.

ШТО ВАМ НАЙБОЛЬШ СПАДАБАЛАСЯ Ў ПРАЦЫ НАД ТЭМАЙ?

 • Тое, што сам пазнаў нешта новае
 • То што пакуль пісала гэтую тэму сама яшчэ больш зразумела тэму
 • Интересные факты
 • Самастойнасць выконвання
 • Пераводзіць свае думкі (на расійскай мове) на беларускую мову.
 • Праца з выкладчыкам
 • няма вады
 • было цікава спрабаваць растлумачыць сваю тэму зразумелай мовай
 • Не вельмі спадабалася
 • Творчая праца.
 • Як можна стварыць/перарабіць навуковы тэкст; таксама як перарабіць навуковы тэкст у які-небудзь падстыль
 • она была интересной и это главное
 • Перевод, но было бы интересно попробовать именно разговор на родном языке
 • Усе
 • Пазнаваць нешта новае ў тым, што, здавалася б, я ведаў да гэтага.
 • мне спадабалася, рабіць працу на роднай мове, таму што ў апошні раз я гэта рабіў прыкладна год таму
 • адпраўка файла
 • Стыль заняткау́
 • Даведавацца абсолютно чым то новым
 • всё понравилось. Особенно переводы русских слов на беларусский язык
 • Задание на объяснение сложного простыми словами
 • Больш за ўсё мне спадабалася шукаць інфармацыю і рабіць яе прасцей.
 • Так як прыйшлось складаць тэкст на тэму, звязанную з маёй спецыяльнасцю, я шукаў інфармацыю ў замежнай літаратуре, тым самым палепшаў сваё валоданне і англійскай мовай
 • Новыя цікавыя звесткі
 • Тое, што даведаў пра нешта новае
 • мне спадабалася шукаць інфармацыю па гэтай тэме, так як тэма досыць цікавая і актуальная
 • ваш падыход да працы, як вы нам гэта тлумачыли
 • тое, што цяпер я магу весці размову пра сваю працу на яшчэ адной мове
 • Свабода
 • Тэма спадарожникау́ Зямлі
 • Цiкавыя прыклады
 • Эфектыўная падача інфармацыі
 • Нічога
 • Пераключэнне на гуманітарныя навукі і вывучэнне новых матэрыялаў
 • Выкарыстанне роднай мовы
 • Тэма самаго абмеркавання.
 • Атрыманне новых ведау i і рэалізацыя свайго валодання беларускай мовай.
 • Вывучэнне новых слоў
 • Пошукі карыстання тэхналогіямі ў сучаснасці
 • Сам сэнс тэмы
 • Самастойнасць i незалежнасць ад iншых, магчымасць самастойнай працы
 • Тэма дастаткова простая, у параўнанні з папярэдняй
 • Напісанне сачынення
 • Самастойнасць, магчымасць выконваць заданне незалежна ад iншых у вольны час
 • крэатыўнасць

ЯКІ ГАЛОЎНЫ ВЫНІК ПРАЦЫ НАД ТЭМАЙ ДЛЯ ВАС АСАБІСТА?

 • Што трэба ведаць сваю родную мову і ўмець складаць тэкст розных стыляў у залежнасці ад патрабаванай працы
 • Научный стиль - это вершина всего
 • Я пераканаўся ў сваiх ведаў i ўдасканалiў свае веды па беларускай мове
 • Навучыцца пісаць  навукова-папулярныя тексты.
 • я задаволены тэкстам які ў мяне атрымаўся ў выніку
 • Пакуль што не зразумеў.
 • Разуменне што такое навуковы стыль і дзе ён прымяняецца
 • у прадуктыўнасці галоўнае - зацікаўленасць
 • Для сябе я зразумела, што трэба ўважлiва чытаць заданнi, каб зрабiць усё правильна.
 • Пашырэнне ўзроўня ведаў беларускай мовы ў гэтай тэме
 • Ніякі
 • Паляпшэнне сваіх ведаў аб функцыянальных стылях беларускай мовы, якія вельмі важна выкарыстоўваць дарэчы 
 • Праверыць веды беларускай мовы і атрымаць залік.
 • Было цiкава паспрабаваць напiсаць тэкст навуковага стылю
 • У навуковых працах вельмі важна структураваць тэкст, паслядоўна выкласці тэорыю, прадставіўшы ўсе неабходныя доказы, зрабіць абгрунтаваны вывад, таму ў тэкстах ўжываюцца розныя паказальнікі на паслядоўнасць выкладу.
 • Пазнаў нешта новае
 • Трэба больш вывучаць беларускую мову
 • Усё магчыма растлумачыць простымі ці складанымі словамі але каб усім было зразумела
 • аказваецца руская мова і беларуская мова не такія ўж і падобныя
 • Патрэбна больш практыкi
 • Розныя веды могуць быць карыснымi у любой сферы жыцця
 • Не ведаю
 • Я не ведаю большасць слоÿ у беларускай мове, трэба нешта рабiць з гэтым. У мяне няма "ÿ" на клавiятуры.
 • Я ніякага выняку з тэмы не вынес, бо я ставіўся да гэтага больш раўнадушна, чым для якой-небудзь выгады.
 • растлумачыць простымі словамі складаней чым складанымі
 • Гуманітарыі прыдумалі шмат спосабаў класіфікаваць тэксты
 • Трэба адказна ставіцца працы з іншымі мовамі
 • Самаразвіццё і расшырэнне свайго кругагляду
 • Трэба умець расказаць пра складаныя рэчы сваiмi словамі
 • беларусский язык всё так же актуален в научной и технической деятельности нашей страны
 • Беларуская мова гэта крута
 • Практыка у выкарыстанні беларускай мовы
 • Навучыцца пісаць навукова-папулярныя тэксты
 • Узняцце ўзроўню беларускай мовы
 • Я зразумела, што ведаю вельмі мала беларускіх слоў.
 • Я даведаўся што такое радыё
 • Навуковы стыль з’яуляется неабходным у нашім жыцці, таму вельмі важна ведать яго асноуныя рысы, будову і асаблівасці
 • галоўнае гэта хоць раз у тыдзень ,чытаць нейкія артыкулы на беларускай, каб не забыць сваю родную мову
 • Беларуская мова можа быць вельмі цікавая
 • дужа моцнага выніку не вынес, але чуць-чуць задумаўся
 • Вывод таков, что белорусский язык так же актуален в научной и технической деятельности, как и русский.
 • не трэба браць інфармацыю з адной крыніцы.
 • Я узнал некоторые интересные вещи о языке, о которых не догадывался
 • ніколі не ведаеш, з чым ты можаш сустрэцца ў будучыні
 • вучыць беларускую мову!!!

 

Автор: М. І. Свістунова